Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2018, december

Publicerad: 20.9.2017

Antalet konkurser minskade med 14,2 procent under januari–augusti 2017 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–augusti 2017 totalt 1 440 konkurser, dvs. 239 konkurser (14,2 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 7 803, vilket är 1 006 personer (11,4 procent) färre än året innan.

Antalet konkurser minskade inom alla huvudnäringsgrenar förutom inom byggverksamhet. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 394, vilket är 83 konkurser (17,4 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (118,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.09.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2017/08/konk_2017_08_2017-09-20_tie_001_sv.html