Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2018, december

Publicerad: 18.10.2017

Antalet konkurser minskade med 14,2 procent under januari–september 2017 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–september 2017 totalt 1 626 konkurser, dvs. 269 konkurser (14,2 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 8 894, vilket är 786 personer (8,1 procent) färre än året innan.

Antalet konkurser minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, där antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 452, vilket är 84 konkurser (15,7 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (118,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2017/09/konk_2017_09_2017-10-18_tie_001_sv.html