Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, september

Publicerad: 16.1.2019

Antalet konkurser ökade med 16,9 procent år 2018 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–december 2018 totalt 2 534 konkurser, dvs. 366 konkurser (16,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 12 115, vilket är 172 personer (1,4 procent) fler än året innan.

Skillnaden i antalet anhängiggjorda konkurser jämfört med år 2017 beror för sin del på skatteförvaltningens exceptionellt låga antal konkursansökningar i början av år 2017. Antalet konkurser ökade särskilt under första kvartalet då 61,2 procent fler konkurser än året innan anhängiggjordes. Under andra kvartalet anhängiggjordes 0,5 procent, under tredje kvartalet 11,8 procent och under sista kvartalet 3,6 procent fler konkurser än under motsvarande period året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av tillverkning och utvinning av mineral. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 783 konkurser, vilket är 160 konkurser (25,7 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2018/12/konk_2018_12_2019-01-16_tie_001_sv.html