Publicerad: 13.11.2017

Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,6 miljarder euro år 2016

According to Statistics Finland, owners of dwellings and housing companies renovated their dwellings and residential buildings to the tune of EUR 6.6 billion in 2016. The combined renovation costs grew by 5.7 per cent from the level of 2015 and they have grown by 15.2 per cent from 2013. EUR 3.4 billion were spent on renovating detached and terraced houses. EUR 2.6 billion were used on renovations to blocks of flats, and EUR 700 million to terraced houses.

Reparationskostnader efter hustyp och byggnadsdel år 2016, miljoner euro

Bygnadsdel Hustyp
  Egnahems- och parhus Radhus Flervåningshus Alla 2016 Alla 2015 Alla 2014 Alla 2013
Bostadens våtutrymmen 556 103 259 918 847 625 749
Bostadens kök 337 79 151 568 585 516 602
Bostadens bostads- och övriga utrymmen 442 86 130 657 664 654 883
Utsidor och yttre konstruktioner 1 064 207 765 2 037 1 846 1 620 1 510
Husteknik 656 144 961 1 762 1 518 1 645 1 496
Gårdsområde och -byggnader 317 45 124 486 580 509 352
Husbolagens interiör 0 32 160 192 226 202 154
Total 3 373 696 2 553 6 622 6 266 5 771 5 745

Källa: Renovering av bostäder och byggnader. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 029 551 3331, Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Figurer

Uppdaterad 13.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2016/01/kora_2016_01_2017-11-13_tie_001_sv.html

Dela