Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Konjunkturindikator för produktionen 2010, april

2010
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor