Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Konjunkturindikator för produktionen 2011, juni

2011
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor