Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Tabellbilaga 1. Revidering av uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen

Publicerings-
dag
Referens-
tidpunkt
Uppgift Juli, % Augusti, % September, %
6.10.2011 Juli Säsongrensad 1) 0,2    
Arbetsdagskorrigerad 2) 4,9    
4.11.2011 Augusti Säsongrensad 1) –0,3 0,2  
Arbetsdagskorrigerad 2) 3,7 3,5  
15.11.2011 September Säsongrensad 1) –0,7 0,2 –0,6
Arbetsdagskorrigerad 2) 3,2 3,2 1,6
1) Förändring i procent från månaden innan
2) Förändring i procent från året innan

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2011, september Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2011, Tabellbilaga 1. Revidering av uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2011/09/ktkk_2011_09_2011-11-15_tau_001_sv.html