Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Konjunkturindikator för produktionen 2011, oktober

2011
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor