Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Konjunkturindikator för produktionen 2011, november

2011
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor