Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2013, augusti

2013
augusti
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik