Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2015, januari

2015
januari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik