Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Publicerad: 15.4.2015

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i februari 2015

Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,5 procent lägre än i februari 2014. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för januari ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,1 procent (tidigare 0,7 %) från januari året innan.

Produktionens volym 2005–2015, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2015, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Primärproduktionen ökade med 1,6 procent och tjänsterna med 0,7 procent från februari 2014. Förädlingen sjönk med fyra procent.

Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2015 februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (184,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. februari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2015/02/ktkk_2015_02_2015-04-15_tie_001_sv.html