Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, september

Konjunkturindikator för produktionen 2015, juni

2015
juni
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik