Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, september

Publicerad: 16.3.2017

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari

Den säsongrensade produktionen steg i januari 2017 med 0,5 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 2,4 procent högre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för december 2016 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,0 procent (tidigare 1,0 procent) från december året innan.

Produktionens volym 2005–2017, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2017, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med elva procent, förädlingen med sju procent och tjänsterna med en procent från januari 2016.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2017 januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. januari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2017/01/ktkk_2017_01_2017-03-16_tie_001_sv.html