Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

Publicerad: 16.5.2017

Produktionen inom samhällsekonomin något lägre i mars jämfört med föregående månad, ökningen från året innan fortsätter

Den säsongrensade produktionen sjönk i mars 2017 med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 1,3 procent högre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari ökade enligt de reviderade uppgifterna med 2,8 procent (tidigare 3,0 %) från februari året innan.

Produktionens volym 2005–2017, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2017, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen steg med en procent, förädlingen med fem procent och tjänsterna med något under en procent från mars 2016.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Enligt prognoserna har bruttonationalprodukten och sysselsättningen ökat under första kvartalet 2017

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha ökat med 1,6 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 2,8 procent högre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med 0,5 procent från första kvartalet 2016. Antalet arbetade timmar ökade arbetsdagskorrigerat med 1,8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras 1.6.2017.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2017 mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2017/03/ktkk_2017_03_2017-05-16_tie_001_sv.html