Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, september

Konjunkturindikator för produktionen 2017, april

2017
april
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik