Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2017, oktober

2017
oktober
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik