Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2017, december

Konjunkturindikator för produktionen 2017, november

2017
november
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik

Dela