Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2018, januari

2018
januari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik