Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2019, februari

2019
februari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik