Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

2019
juni
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik