Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2019, juni

2019
juni
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik