Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, augusti

Publicerad: 12.4.2011

Lönesumman ökade med 5,3 procent under december-februari

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under december-februari 5,3 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i februari ökade lönesumman för hela ekonomin med 5,8 procent från året innan. Under december-februari för ett år sedan minskade lönesumman med 2 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2010-2/2011 och 12/2009-2/2010, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2010-2/2011 och 12/2009-2/2010, % (TOL 2008)

Lönesumman ökade under december-februari i alla statistikförda branscher. Snabbast var ökningen av lönesumman inom byggverksamhet (10,8 %), finansiell verksamhet (6,8 %) och övriga tjänster (6,8 %). Ökningen av lönesumman var mest moderat inom den offentliga sektorn, där ökningen uppgick till 2,5 procent från jämförelsetidpunkten året innan.

Lönesumman utgör summan av bruttolöner som betalats till arbetstagaren utan optioner. Lönesumman påverkas av förändringarna i sysselsättning och löntagarnas inkomstnivå.

Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare ingår fr.o.m. januari 2011

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2011 ingår uppgifterna för tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare i beräkningen av lönesummaindexen. Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivare har inkluderats i källmaterialet för lönesummaindexen fr.o.m. skattekontoreformen i januari 2010, men deras uppgifter har utelämnats från indexberäkningen i ett år på grund av ojämförbarhet. Tillfälligt löneutbetalande arbetsgivares andel av hela lönesumman är liten och ändringen inverkar inte på indexens jämförbarhet mellan olika år.


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/02/ktps_2011_02_2011-04-12_tie_001_sv.html