Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, augusti

Lönesummaindex 2011, juli

2011
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer