Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, september

Lönesummaindex 2013, februari

2013
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik