Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, augusti

Lönesummaindex 2016, juli

2016
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik