Julkaistu: 2.6.2006

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2005

Vuonna 2005 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaassa tavaroita yhteensä 392 miljoonaa tonnia eli saman verran kuin vuonna 2004. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite vuonna 2005 oli yhteensä 27 813 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Kuorma-autojen liikennesuorite eli ajetut kilometrit kasvoivat 3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuonna 2005 maa-aineksia kuljetettiin 166 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita yhteensä 227 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä väheni prosentin, mutta muiden tavaroiden kuljetukset puolestaan lisääntyivät prosentin.

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä neljännesvuosittain 2004-2005, milj. tonnia

Vuosi Neljännes Yksityinen Ammatti-
mainen
Yhteensä Ilman maa-
aineksia
2004 I 23,1 69,5 92,6 62,5
II 23,4 74,7 98,1 54,7
III 19,5 77,8 97,3 51,0
IV 24,2 80,0 104,2 56,6
Yhteensä 90,2 302,1 392,3 224,9
2005 I 27,4 68,3 95,7 63,1
II 22,1 66,3 88,4 55,9
III 14,0 79,5 93,5 46,3
IV 22,0 92,7 114,6 61,4
Yhteensä 85,4 306,9 392,3 226,7

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 2.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2005/kttav_2005_2006-06-02_tie_001.html