Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, 2. vuosineljännes

Julkaistu: 9.2.2007

Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät loka-joulukuussa 2006

Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite tonnikilometreinä mitattuna kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuoden 2006 loka-joulukuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 122 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli 63 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita kuljetettiin yhteensä 59 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 18 prosenttia, mutta muiden tavaroiden kuljetukset vähenivät 4 prosenttia edellisvuodesta. Kuorma-autojen kuljetussuorite oli 7 508 miljoonaa tonnikilometriä.

Kuorma-autojen kuljettamat tavaramäärät neljännesvuosittain

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 4/2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 9.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 4. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2006/04/kttav_2006_04_2007-02-09_tie_001.html