Julkaistu: 1.6.2007

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2006

Vuonna 2006 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaassa tavaroita yhteensä 390 miljoonaa tonnia, mikä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 25 490 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite väheni 8 prosenttia edellisvuodesta. Kuljetussuoritetta laski vähentyneet mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden sekä tukki- ja kuitupuun kuljetukset. Kuljetukset olivat myös keskimäärin lyhyempiä kuin edellisvuonna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuonna 2006 maa-aineksia kuljetettiin 171 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita yhteensä 219 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä kasvoi 3 prosenttia, mutta muiden tavaroiden kuljetukset puolestaan vähenivät 3 prosenttia.

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä neljännesvuosittain 2005-2006, milj. tonnia

Vuosi Neljännes Yksityinen Ammatti-
mainen
Yhteensä Ilman maa-
aineksia
2005 I 27,4 68,3 95,7 63,1
II 22,1 66,3 88,4 55,9
III 14,0 79,5 93,5 46,3
IV 22,0 92,7 114,6 61,4
Yhteensä 85,4 306,9 392,3 226,7
2006 I 19,9 63,7 83,6 58,6
II 20,1 67,7 87,8 52,3
III 18,4 78,8 97,2 49,2
IV 30,2 91,7 121,9 59,0
Yhteensä 88,6 301,9 390,5 219,1

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 1.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2006/kttav_2006_2007-06-01_tie_001.html