Julkaistu: 30.5.2008

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2007

Vuonna 2007 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaassa tavaroita yhteensä 415 miljoonaa tonnia. Tavaramäärä kasvoi 6 prosenttia vuodesta 2006. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 25 962 miljoonaa tonnikilometriä. Kuljetussuorite kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuonna 2007 maa-aineksia kuljetettiin 192 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita yhteensä 223 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä kasvoi 12 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset kasvoivat 2 prosenttia.

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä neljännesvuosittain 2006-2007, milj. tonnia

Vuosi Neljännes Yksityinen Ammatti-
mainen
Yhteensä Ilman maa-
aineksia
2006 I 19,9 63,7 83,6 58,6
II 20,1 67,7 87,8 52,3
III 18,4 78,8 97,2 49,2
IV 30,2 91,7 121,9 59,0
Yhteensä 88,6 301,9 390,5 219,1
2007 I 26,7 64,5 91,1 53,7
II 24,3 69,5 93,8 51,2
III 24,1 81,8 105,9 52,5
IV 29,5 94,6 124,1 65,6
Yhteensä 104,6 310,4 414,9 223,0

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 30.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2007/kttav_2007_2008-05-30_tie_001.html