11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007 -tavararyhmittäin vuonna 2009

NST 2007–tavararyhmä Tavaramäärä, 1000 t Liikennesuorite, 1000 km Kuljetussuorite, milj. tkm
01 Maatalous-, riistatalous- ja metsätaloustuotteet; kala ja muut kalastustuotteet 45 452 158 121 4 207
02 Kivihiili ja ruskohiili; raakaöljy ja luonnonkaasu 1 851 3 822 151
03 Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet; turve; uraani ja torium 147 006 117 645 3 055
04 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 21 958 289 892 3 580
05 Tekstiilit ja tekstiilituotteet; nahka ja nahkatuotteet 969 17 316 63
06 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut); olki- ja punontatuotteet; massa, paperi ja paperituotteet; painotuotteet ja tallenteet 17 071 100 211 2 098
07 Koksi ja öljytuotteet 7 682 49 366 1 010
08 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut; kumi- ja muovituotteet; ydinpolttoaine 11 168 68 132 1 548
09 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 25 691 104 298 1 803
10 Perusmetallit, metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 5 144 69 535 696
11 Koneet ja laitteet, muualla luokittelemattomat; toimisto- ja tietokoneet; sähkökoneet ja -laitteet, muualla luokittelemattomat; radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet ja -laitteet; lääkintäkojeet, hienomekaaniset kojeet ja optiset instrumentit; kellot 8 915 71 142 623
12 Kulkuneuvot 1 284 17 468 139
13 Huonekalut, muut tehdasvalmisteet, muualla luokittelemattomat 507 22 223 150
14 Kierrätysraaka-aineet, yhdyskuntajätteet ja muut jätteet 17 503 86 784 915
15 Posti- ja kuriiritoiminta 2 694 49 795 411
16 Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet 2 798 61 777 338
17 Koti- ja toimistomuuttojen yhteydessä siirrettävät tavarat; erillään matkustajista kuljetettavat matkatavarat; korjattavaksi siirrettävät moottoriajoneuvot; muut ei-kaupalliset tavarat, muualla luokittelemattomat 5 049 63 421 163
18 Yhdistetyt tavarat: eri tavararyhmien sekoitus, joka kuljetetaan yhteisesti 20 284 251 142 3 167
19 Määrittelemättömät tavarat: tavarat, joita ei jostain syystä voida määritellä eikä sen vuoksi luokitella ryhmiin 01–16 1 008 9786 144
20 Muut tavarat, muualla luokittelemattomat 0 575 982 0
Yhteensä 344 035 2 187 858 24 262

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2009, 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007 -tavararyhmittäin vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2009/kttav_2009_2010-05-28_tau_011_fi.html