15. Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan liikenteessä vuonna 2009

Vaarallisten aineiden luokka Tavaramäärä, 1000 t Kuljetussuorite, milj. tkm Keskimääräinen kuljetusmatka, km
1. Räjähteet 121 31 164
2. Puristetut, nesteytetyt ja paineenalaisina liuotetut kaasut 993 203 227
3. Palavat nesteet 6 377 761 128
4. Muut syttyvät aineet 102 9 77
5. Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 231 77 282
6. Myrkylliset, tympäisevät ja infektoivat aineet 554 95 152
7. Radioaktiiviset aineet - - -
8. Syövyttävät aineet 1 757 317 178
9. Muut vaaralliset aineet ja esineet 225 55 241
Yhteensä 10 360 1 549 162

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2009, 15. Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan liikenteessä vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2009/kttav_2009_2010-05-28_tau_015_fi.html