Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, 2. vuosineljännes

Julkaistu: 22.12.2011

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vähenivät heinä–syyskuussa 2011

Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä 22 prosenttia vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2011 heinä–syyskuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 74 miljoonaa tonnia. Maa-aineksia kuljetettiin 26 prosenttia vähemmän ja muita aineksia 19 prosenttia vähemmän verrattuna vuoden 2010 heinä–syyskuuhun.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta. Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston menetelmä on muuttunut vuoden 2011 alusta. Vuosien 2001–2010 tiedot on laskettu uudelleen uutta menetelmää käyttäen ja ne löytyvät suomeksi osoitteesta http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Lii__kttav/?tablelist=true. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin tietoihin.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 5 569 miljoonaa tonnikilometriä, joista 536 miljoonaa tonnikilometriä yksityisessä liikenteessä ja 5 033 miljoonaa tonnikilometriä ammattimaisessa liikenteessä. Kuljetussuorite väheni 8 prosentilla vuoden 2010 vastaavasta ajankohdasta.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 3/2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 3. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/03/kttav_2011_03_2011-12-22_tie_001_fi.html