Liitetaulukko 4. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain vuonna 2011

Neljännes Tavaramäärä, 1000 t Kuljetussuorite, milj. tkm
Yksityinen Ammattimainen Yhteensä Yksityinen Ammattimainen Yhteensä
I 9 795 56 549 66 344 520 5 283 5 803
II 17 127 64 715 81 842 462 5 831 6 292
III 11 068 62 650 73 718 536 5 033 5 569
IV 18 725 72 292 91 017 433 5 672 6 105
Yhteensä 56 716 256 205 312 921 1 950 21 819 23 770

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 6.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2011, Liitetaulukko 4. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/kttav_2011_2012-06-06_tau_004_fi.html