Liitetaulukko 8. Suoritteiden jakautuminen kuljetusetäisyyden mukaan vuonna 2011, ilman maa-aineksia

Matkan pituus, km Tavaramäärä, 1000 t Liikennesuorite, milj. km Kuljetussuorite, milj. tkm
1 - 50 69 103 369 1 317
51 - 100 33 061 316 2 352
101 - 150 28 586 356 3 301
151 - 200 17 563 268 2 779
201 - 250 12 145 224 2 437
251 - 300 7 291 136 1 745
301 - 400 9 109 187 2 809
401 - 500 4 046 123 1 607
501 - 700 4 860 163 2 447
701 - 1000 991 34 561
yli 1000 7 1 4
Yhteensä 186 761 2 177 21 360

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 6.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2011, Liitetaulukko 8. Suoritteiden jakautuminen kuljetusetäisyyden mukaan vuonna 2011, ilman maa-aineksia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/kttav_2011_2012-06-06_tau_008_fi.html