Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2011

NST 2007–tavararyhmä Tavaramäärä, 1000 t Liikennesuorite, 1000 km Kuljetussuorite, milj. tkm
01 Maatalous, riista- ja metsätaloustuotteet, kala ja muut kalastustuotteet 43 505 174 981 4 510
02 Kivihiili, ruskohiili, raakaöljy ja luonnonkaasu 561 1 353 49
03 Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet, turve, uraani ja torium 134 783 127 352 3 110
04 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 16 908 244 326 3 174
05 Tekstiilit ja tekstiilituotteet, nahka ja nahkatuotteet 452 11 489 37
06 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut), olki- ja punontatuotteet, massa, paperi ja paperituotteet, painotuotteet ja tallenteet 15 953 113 733 2 620
07 Koksi ja öljytuotteet 7 300 49 065 940
08 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut, kumi- ja muovituotteet, ydinpolttoaine 8 144 77 727 1 309
09 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 21 425 110 030 1 789
10 Perusmetallit, metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 8 285 116 212 1 328
11 Koneet ja laitteet, muualla luokittelemattomat, toimisto- ja tietokoneet, sähkökoneet ja -laitteet, muualla luokittelemattomat, radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet ja -laitteet, lääkintäkojeet, hienomekaaniset kojeet ja optiset instrumentit, kellot 7 549 77 390 677
12 Kulkuneuvot 1 997 46 495 249
13 Huonekalut, muut tehdasvalmisteet, muualla luokittelemattomat 474 16 180 82
14 Kierrätysraaka-aineet, yhdyskuntajätteet ja muut jätteet 9 895 67 629 577
15 Posti- ja kuriiritoiminta 2 916 63 663 455
16 Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet 1 682 30 353 168
17 Koti- ja toimistomuuttojen yhteydessä siirrettävät tavarat, erillään matkustajista kuljetettavat matkatavarat, korjattavaksi siirrettävät moottoriajoneuvot, muut ei-kaupalliset tavarat, muualla luokittelemattomat 11 327 73 822 196
18 Yhdistetyt tavarat, eri tavararyhmien sekoitus, joka kuljetetaan yhteisesti 18 941 250 612 2 412
19 Määrittelemättömät tavarat: tavarat, joita ei jostain syystä voida määritellä eikä sen vuoksi luokitella ryhmiin 01–16 823 5 051 88
20 Muut tavarat, muualla luokittelemattomat 0 626 565 0
Yhteensä 312 921 2 284 027 23 770

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 6.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2011, Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/kttav_2011_2012-06-06_tau_011_fi.html