Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 2:a kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2012, 3:e kvartalet

2012
3:e kvartalet
Offentliggöranden