Liitetaulukko 7. Suoritteiden jakautuminen kuljetusetäisyyden mukaan vuonna 2017

Matkan pituus, km Tavaramäärä, 1000 t Liikennesuorite, milj. km Kuljetussuorite, milj. tkm
1 - 50 149 001 279 2 448
51 - 100 39 830 313 2 897
101 - 150 24 002 229 2 834
151 - 200 16 503 200 2 563
201 - 250 10 361 157 2 039
251 - 300 9 168 152 2 144
301 - 400 11 164 212 3 295
401 - 500 6 591 137 2 425
501 - 700 9 429 224 4 651
701 - 1000 1 733 51 964
yli 1000 84 3 68
Yhteensä 277 867 1 958 26 329

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 26.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2017, Liitetaulukko 7. Suoritteiden jakautuminen kuljetusetäisyyden mukaan vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2017/kttav_2017_2018-04-26_tau_007_fi.html