Figurbilaga 3. Det förväntade antalet levnadsår för 0-åriga män och kvinnor landskapsvis i medeltal åren 2009–2011

Figurbilaga 3. Det förväntade antalet levnadsår för 0-åriga män och kvinnor landskapsvis i medeltal åren 2009–2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2011, Figurbilaga 3. Det förväntade antalet levnadsår för 0-åriga män och kvinnor landskapsvis i medeltal åren 2009–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2011/kuol_2011_2012-04-13_kuv_003_sv.html