Figurbilaga 2. Det förväntade antalet levnadsår för 65-åringar 1971–2012

Figurbilaga 2. Det förväntade antalet levnadsår för 65-åringar 1971–2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2012, Figurbilaga 2. Det förväntade antalet levnadsår för 65-åringar 1971–2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2012/kuol_2012_2013-04-12_kuv_002_sv.html