Figurbilaga 2. Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för nyfödda i EU28–länderna år 2013, flickor

Figurbilaga 2. Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för nyfödda i EU28–länderna år 2013, flickor

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Översikt 2014, Figurbilaga 2. Genomsnittlig förväntad återstående livslängd för nyfödda i EU28–länderna år 2013, flickor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2014/01/kuol_2014_01_2015-10-23_kuv_002_sv.html