Figurbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2016, män

Figurbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2016, män

Källa: Döda 2017

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 01 2017, Figurbilaga 1. Förväntad livslängd för nyfödda i EU28-länder år 2016, män . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2017/01/kuol_2017_01_2018-10-26_kuv_001_sv.html