Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2019, syyskuu

Julkaistu: 18.3.2010

Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 2,2 prosenttia

Maarakennusalan kustannukset nousivat 2,2 prosenttia vuoden 2009 helmikuusta vuoden 2010 helmikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden 2,5 prosentin laskusta päällysteiden 18,8 prosentin nousuun.

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat mm. polttoaineiden ja energian kallistuminen. Kokonaisindeksin nousua hillitsivät eniten maa- ja kiviaineksen sekä metallituotteiden hinnan aleneminen.

Maarakennuskustannusindeksi 2005 = 100, helmikuu 2010

Indeksi 2005 = 100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannusindeksi, kokonaisindeksi 120,3 2,2
Pohjarakenteet 112,0 -2,5
Maarakenteet 120,2 0,3
Kalliorakenteet 120,2 0,6
Päällysteet 136,1 18,8
Kunnallistekniset järjestelmät 118,2 -1,0
Betonirakenteet 113,3 -1,8
Muut tekniset järjestelmät 113,0 -2,2
Murskaustyöt 1) 119,5 1,6
Kunnossapito 1) 119,7 0,4
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi 2010, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. helmikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2010/02/maku_2010_02_2010-03-18_tie_001_fi.html