Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 18.8.2015

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,2 procent i juli från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,2 procent från juli år 2014 till juli år 2015. Årsförändringen varierade efter delindex från -12,9 procent för beläggningar till 1,6 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2015

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,6 -2,2
Geokonstruktioner 109,8 0,4
Markkonstruktioner 111,9 -0,9
Bergkonstruktioner 115,8 1,6
Beläggningar 102,9 -12,9
Kommunaltekniska system 110,5 -1,2
Betongkonstruktioner 114,9 0,0
Tekniska och andra system 106,0 -0,5
Krossarbeten 1) 110,1 -1,7
Vägunderhåll 1) 112,5 -0,0
Gatuunderhåll 1) 112,3 -0,4
Banunderhåll 1) 111,4 -0,4
Underhåll, totalt 1) 112,2 -0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/07/maku_2015_07_2015-08-18_tie_001_sv.html