Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, februari

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, november 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 150,5 0,4 0,8
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 161,2 -0,1 -0,8
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 177,5 0,4 1,6
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 163,3 0,2 -0,9

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2016, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, november 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/11/maku_2016_11_2016-12-23_tau_006_sv.html