Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, september

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2017

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,0 -0,1 1,3
Geokonstruktioner 111,9 0,2 -0,3
Markkonstruktioner 110,7 -0,2 0,2
Bergkonstruktioner 114,0 -0,1 0,3
Beläggningar 99,2 -0,9 6,2
Kommunaltekniska system 112,0 0,6 1,4
Betongkonstruktioner 116,9 -0,4 2,0
Tekniska och andra system 106,7 -0,1 1,7
Krossarbeten 1) 108,8 0,1 1,1
Vägunderhåll 1) 111,8 -0,1 0,5
Gatuunderhåll 1) 111,5 -0,1 0,6
Banunderhåll 1) 110,5 0,0 0,6
Underhåll, totalt 1) 111,4 -0,1 0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2017, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/07/maku_2017_07_2017-08-23_tau_001_sv.html