Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, augusti

Publicerad: 23.8.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,3 procent i juli från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,3 procent från juli år 2016 till juli år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från -0,3 procent för geokonstruktioner till 6,2 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,0 1,3
Geokonstruktioner 111,9 -0,3
Markkonstruktioner 110,7 0,2
Bergkonstruktioner 114,0 0,3
Beläggningar 99,2 6,2
Kommunaltekniska system 112,0 1,4
Betongkonstruktioner 116,9 2,0
Tekniska och andra system 106,7 1,7
Krossarbeten 1) 108,8 1,1
Vägunderhåll 1) 111,8 0,5
Gatuunderhåll 1) 111,5 0,6
Banunderhåll 1) 110,5 0,6
Underhåll, totalt 1) 111,4 0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/07/maku_2017_07_2017-08-23_tie_001_sv.html