Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, augusti

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, augusti 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 151,8 0,5 2,1
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 160,8 0,0 0,4
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 180,5 0,2 3,7
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 164,3 0,1 0,8

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2017, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, augusti 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/08/maku_2017_08_2017-09-25_tau_006_sv.html