Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2018, november

Publicerad: 25.9.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,9 procent i augusti från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,9 procent från augusti år 2016 till augusti år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,1 procent för geokonstruktioner till 6,8 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, augusti 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,7 1,9
Geokonstruktioner 112,4 0,1
Markkonstruktioner 111,4 0,9
Bergkonstruktioner 114,0 0,4
Beläggningar 100,0 6,8
Kommunaltekniska system 112,9 2,3
Betongkonstruktioner 117,3 2,8
Tekniska och andra system 107,3 2,5
Krossarbeten 1) 109,5 1,8
Vägunderhåll 1) 111,9 0,6
Gatuunderhåll 1) 111,6 0,6
Banunderhåll 1) 111,5 1,4
Underhåll, totalt 1) 111,6 0,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/08/maku_2017_08_2017-09-25_tie_001_sv.html