Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, september 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 156,6 0,4 2,3
Grundbyggnadsarbeten 141,1 0,3 0,9
Jordbyggnadsarbeten 161,1 0,6 1,5
Bergbyggnadsarbeten 157,5 -0,0 0,1
Krossarbeten 153,2 0,5 2,1
Beläggningsarbeten 149,0 0,7 7,7
Vattenförsörjningsarbeten 155,9 0,7 2,6
Brobyggnadsarbeten 172,2 -0,1 2,2
Skötsel och underhåll 1) 161,5 0,1 0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2017, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/09/maku_2017_09_2017-10-23_tau_005_sv.html