Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2018, november

Publicerad: 23.10.2017

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,3 procent i september från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,3 procent från september år 2016 till september år 2017. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,1 procent för bergkonstruktioner till 7,7 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2017

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,1 2,3
Geokonstruktioner 112,8 0,9
Markkonstruktioner 112,1 1,5
Bergkonstruktioner 113,9 0,1
Beläggningar 100,7 7,7
Kommunaltekniska system 113,7 2,6
Betongkonstruktioner 117,2 2,2
Tekniska och andra system 107,2 2,3
Krossarbeten 1) 110,0 2,1
Vägunderhåll 1) 112,0 0,6
Gatuunderhåll 1) 111,9 0,7
Banunderhåll 1) 111,7 1,5
Underhåll, totalt 1) 111,9 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/09/maku_2017_09_2017-10-23_tie_001_sv.html